Radostné prežitie Veľkonočných sviatkov,

Dom plný pokoja a srdcia naplnené láskou a porozumením.

Vám želá

Kolektív Penziónu Goral.

.